วัดประดู่ทรงธรรม ภาพเขียนฝาผนังเก่าแก่ ที่หาชมได้ยาก (เที่ยวอยุธยา)

0
384
  • 1
    Share

..

วัดประดู่ทรงธรรม ภาพเขียนฝาผนังเก่าแก่ ที่หาชมได้ยาก (เที่ยวอยุธยา)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาเพิ่มเติม เที่ยวอยุธยากับอีกหนึ่งวัดที่หาชมได้ยาก ภาพเขียนฝาผนัง วัดประดู่ทรงธรรม ตามประวัติของได้วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพระราชพงศาวดารหลายฉบับได้กล่าวถึง  ชื่อวัดนี้ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมฯ  ได้มีการก่อกบฏของพวกชาวญี่ปุ่นได้ยกพลเข้ามาในท้องสนามหลวงคอยกุมตัว พระเจ้าอยู่หัว  ณ  ที่นั่งจอมทองสามหลังที่หมายปลงพระชนม์ชีพ  ได้มีพระสงฆ์วัดประดู่โรงธรรมแปดรูป  เชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพ้นภัยจากการปฏิวัติครั้งนั้นได้  จึงทรงโปรดให้ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์วัดประดู่ฯ  ทั้งเช้าและเพลตลอดมา

และปี พ.ศ. ๒๓๐๑  สมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่ ๔  (เจ้าฟ้าอุทุมพา  สละราชสมบัติฯ  ทรงผนวชเสด็จประทับจำพรรษาอยู่  ณ  วัดประดู่ทรงธรรมนี้ ซึ่งเป็นที่มาในการเรียกพระองค์ว่า  ขุนหลวงหาวัด  ในการต่อมาทรงลาผนวช  เสด็จว่าราชการต้านศึกอังวะ  เมื่อเสร็จศึกแล้ว  ทรงกลับมาผนวช  และประทับจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้จนถึงปี  พ.ศ. ๒๓๑๐  วัดประดู่ทรงธรรม  นั้นเป็นตักศิลาแห่งกรุงศรีอยุธยา  ในอดีตเป็นแหล่งรวบรวมพุทธศาสตร์ตำราพิชัยสงคราม  และรวบรวมวิชาต่างๆ  ๒๐ แขนง  เช่น  ตำราตีเหล็ก  ตำราชุบใบมีด  ตำราพระคาถาเลขยันต์ต่างๆ  นอกจากนี้  หลวงพ่อรอด(เสือ)  เจ้าอาวาสองค์แรกท่านได้ทำแผ่นศิลาลงอักขระยันต์ฝังไว้ในสระน้ำของวัดเพื่อทำบ่อน้ำมนต์  ต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์โตท่านได้มาเรียนและได้ทำแผ่นศิลาลงอักขระยันต์ไปทำบ่อน้ำมนต์ไว้ที่วัดอินทรวิหาร  วัดประดู่ฯ  ยังเป็นสถานที่สอนการปฏิบัติพระธรรมฐานแบบประมวล  เริ่มจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานจนถึงวิปัสสนากรรมฐาน  ที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  และได้มีเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่ได้มาเรียนพระกรรมฐานและพระเวทมนตร์  อักขระเลขยันต์ต่างๆ ของวัดประดู่ฯนี้  มีหลายรูปด้วยกันเช่น  หลวงพ่อกี๋  วัดหูช้าง  หลวงพ่อเทียม  วัดกษัตราธิราชฯ  หลวงพ่อปลื้ม  วัดสวนหงส์  หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง  หลวงพ่อบุญนาค  วัดประดู่ทรงธรรม  และหลวงพ่อสละ  เถรปัญโญ  ผู้สร้างศาลาปฏิบัติกรรมฐานที่ได้ใช้ปฏิบัติกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูลท่องเที่ยว : วัดประดู่ทรงธรรม

Facebook Comments